Lớp dành cho học sinh tiểu học

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC Lịch LỚP 2 – Dành cho học sinh lớp 2 năm học 2022-2023 Thời lượng: 1 buổi/tuần, 120 phút; Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần, từ 7h30-9h30 Khai giảng: 02/10/2022 Nội dung: Ôn tập hàng tuần đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt. Tiếp cận Toán chương trình Mỹ, toán tư duy nâng cao tương

» Read more