Tôi tài giỏi bạn cũng thế – Cuốn sách dành cho lứa tuổi từ 13-22 tuổi

Tôi Tài giỏi bạn cũng thế! Adam Khoo

Tôi tài giỏi bạn cũng thế – Minh chứng từ Adam Khoo Từ một học sinh cá biệt, đần độn, ham chơi và thích xem các chương trình truyền hình Adam Khoo bắt đầu cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế từ việc kể lại chính quá trình học tập của mình. Anh bị đuổi khỏi trường tiểu học

» Read more