Dạy con học đọc – Phần 1: Tên chữ và tên âm

Dạy con học đọc

Khó khăn đối với bố mẹ khi dạy con học đọc ở nhà là không biết dạy như thế nào cho chính xác với kiến thức con sẽ được học ở trường. Việc dạy con học đọc ở nhà trở nên khó khăn khi với một chữ, bố mẹ không biết nên dạy con như thế nào, ví dụ chữ b nên dạy con là bờ hay là bê. Đó là vấn đề về phân biệt tên chữ và tên âm mà bố mẹ cần biết

» Read more
1 2