Lớp dành cho học sinh tiểu học

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

Lịch LỚP 2 – Dành cho học sinh lớp 2 năm học 2022-2023

 • Thời lượng: 1 buổi/tuần, 120 phút;
 • Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần, từ 7h30-9h30
 • Khai giảng: 02/10/2022
 • Nội dung: Ôn tập hàng tuần đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt. Tiếp cận Toán chương trình Mỹ, toán tư duy nâng cao tương ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lịch LỚP 3 – Dành cho học sinh lớp 3 năm học 2022-2023

 • Thời lượng: 1 buổi/tuần, 120 phút;
 • Thời gian học: Thứ 7 hàng tuần, từ 7h30-9h30
 • Khai giảng: 01/10/2022
 • Nội dung: Ôn tập hàng tuần đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt. Tiếp cận Toán chương trình Mỹ, toán tư duy nâng cao tương ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lịch LỚP 4 – Dành cho học sinh lớp 4 năm học 2022-2023

 • Thời lượng: 1 buổi/tuần, 150 phút
 • Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần, từ 14h00-16h30
 • Khai giảng: 02/10/2022
 • Nội dung:
  Ôn tập hàng tuần đối với 2 môn Tiếng Việt, Toán. Bổ sung kiến thức chuẩn bị cho lớp 6 học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Làm quen một số dạng toán nâng cao theo chương trình mới (Toán Mỹ)

Lịch LỚP 5 – Dành cho học sinh lớp 5 năm học 2022-2023

 • Thời lượng: 1 buổi/tuần, 150 phút;
 • Thời gian học: Thứ bảy hàng tuần, từ 14h00-16h30
 • Khai giảng: 01/10/2022
 • Nội dung: Ôn tập hàng tuần đối với 2 môn Tiếng Việt, Toán. Bổ sung kiến thức chuẩn bị cho lớp 6 học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Làm quen một số dạng toán nâng cao theo chương trình mới (Toán Mỹ)

Hướng dẫn đăng ký lớp học

 • Truy cập theo link đăng ký https://forms.gle/uhhkPskUXYXqewVcA
 • Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký
 • Nhận tối đa 10 học sinh/lớp học. Những người điền form trước sẽ được nhắn tin và mời vào group của lớp. Những người đã điền form nhưng không nhận được tin nhắn xác nhận tức là thời gian điền form bị muộn và đã full slot.
 • Đăng ký thành công đơn giản là điền vào form và được mời vào group của lớp.

THÔNG TIN VỀ CÁC LỚP HỌC

Mỗi lớp học học 1 buổi duy nhất trong tuần. Trong một buổi học, học sinh sẽ ôn luyện cả hai môn: Toán và Tiếng Việt. Đối với lớp 4, 5, học sinh sẽ được tập trung học và ôn luyện để chuẩn bị cho việc học tập chương trình mới ở cấp THCS.

Nội dung học:

 • Ôn tập kiến thức để đảm bảo học sinh chắc chắn nhuần nhuyễn các kiến thức cơ bản theo chương trình học tại trường, chuẩn bị một nền vững chắc ở cấp tiểu học;
 • Tiếp cận với các dạng bài thực tế theo chủ đề để học sinh liền mạch tư duy kiến thức học theo từng lớp và theo cả cấp học;
 • Làm quen và nâng dần mức độ tiếp cận với dạng toán tư duy, toán nâng cao phục vụ cho việc học sinh có nhu cầu tham gia các kỳ thí toán quốc tế hoặc định hướng thi chuyên ở cấp THCS
 • Tích hợp nội dung dạy học các môn học khác (Tự nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử địa lý, Hoạt động trải nghiệm, …) theo chủ đề để học sinh tập làm quen với phương pháp tự tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin trong việc giải quyết vấn đề học tập;
 • Rèn luyện viết văn, luyện tiếng Việt với học sinh lớp 4, lớp 5 để chuẩn bị một nền tảng Tiếng Việt tốt phục vụ cho cấp THCS.

Liên hệ: 0989567424. Thanks